x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK2.1 Ryhmätyöskentelyn taidot 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhteistoiminnallisen oppimisen perusteet. Hän osaa soveltaa niitä omassa opiskelussaan.

Sisältö

Kurssi johdattaa yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Tavoitteena on ryhmän dynamiikan arviointi ja yhteistyökyvyn kehittäminen harjoitustehtävien avulla. Lisäksi ryhmä asettaa itselleen koulutukseen liittyvät yhteiset osaamistavoitteet, jotka nivoutuvat myös jokaisen henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Tarkoituksena on omaksua yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät osaksi omaa opiskelua. Opiskelijat saavat eväitä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttämiseen myöhemmin myös omassa työssään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö