x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK1.5 Musiikin filosofiaa ja estetiikkaa 3 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa keskustella musiikin filosofian ja estetiikan keskeisista kysymyksistä.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan yleistä musiikin filosofiaa ja estetiikkaa sekä perehdytään myös yksittäisten musiikintekijöiden, soittajien, tuottajien ja muiden musiikin alan toimijoiden musiikkipohdintoihin. Kurssilla käsitellään musiikkiin liittyviä perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi: Mitä on musiikki tai muusikkous? Miten musiikin esteettiset ihanteet liikkuvat esim. klassisesta musiikista populaarimusiikkiin tai populaarimusiikin eri tyylilajien välillä? Kurssi kannustaa opiskelijoita myös omakohtaiseen musiikkifilosofiseen pohdintaan. Painopiste on rytmimusiikin estetiikassa ja filosofiassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö