x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK1.3 Rytmimusiikin historiaa 5 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti rytmimusiikin historiaa. Hän osaa tunnistaa tärkeitä kehityskulkuja ja nähdä niiden vaikutukset nykyhetkessä. Opiskelija tuntee erilaisten historiallisten aineistojen erityispiirteet ja osaa soveltaa lähdekritiikkiä tutkimustyöhön.

Sisältö

Pop-, rock-, iskelmä-, jazz- ja kansanmusiikin historiaa Suomessa ja ulkomailla. Kurssilla käydään läpi rytmimusiikin eri tyylilajien kehitystä lähtien 1800-luvulta ja päätyen nykypäivään. Tuotantoprosessin ja teknologisten innovaatioiden vaikutus musiikin tyy-lillisiin muutoksiin. Musiikin tyylillisten piirteiden analyyttinen tarkastelu. Lähestytään musiikin murroskohtia myös yksittäisten musiikin tekijöiden näkökulmasta. Oman inst-rumentin erilaisten tyyli- ja ääni-ihanteiden historiaan perehtyminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö