x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POPSPK1.2 Etnomusikologinen tutkimus 6 op
Vastuutaho
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus
Musiikintutkimus
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee etnomusikologian oppiaineen historiaa, menetelmiä ja erikoisalueita. Hän osaa tehdä etnomusikologisen tutkimussuunnitelman.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on etnomusikologisen ymmärryksen kehittäminen. Kurssi tarjoaa tiedot etnomusikologian tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja -menetelmistä. Kurssilla käydään läpi erilaisia tieteellisiä ja käytäntöön suuntautuvia etnomusikologian sovelluksia sekä innovoidaan omia sovelluksia. Etnomusikologisen näkökulman omaksuminen osaksi rytmimusiikin kentällä toimimista ja rytmimusiikin analysoimista. Lisäksi kurssi tarjoaa tietoa soittamisesta ja laulamisesta etnomusikologin tutkimusvälineenä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö