x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS52 Finanssilaitosten riskienhallinta ja valvonta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VAKTS045 Riskienhallinnan teoria 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu sekä pankki- että vakuutusyhtiöiden sekä näiden muodostamien finanssikonglomeraattien sisäiseen riskienhallintaan. Opiskelija oppii Basel III ja Solvenssi II –vakavaraisuusvalvontajärjestelmien piirteet ja osaa soveltaa niitä omassa organisaatiossaan. Opiskelija tuntee finanssiliiketoiminnan synnyttämät eri riskityypit ja niiden mittaamisen menetelmät. Opiskelija osaa arvioida yhtiöiden kokonaisriskiä Value at Risk-kehikossa. Opiskelija ymmätyää liiketaloudellisen pääoman ja vakavaraisuuspääoman välisen eron.

Sisältö

-Yleiskatsaus finanssisektoriin valvontaan
-Riskienhallinnan järjestäminen; Basel III ja Solvenssi II
-Riskien mittaaminen; Value at Risk – kehikko
-Luottoriskit
-Korkoriski ja maksuvalmiusriskit
-Operatiiviset, liiketoimintariskit ja malliriskit
-Vakuutusriskit
-Economic Capital ja riskinhallinta

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Case-harjoituksia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hull, J.: Risk Management and Financial Institutions, 2.painos. 2010.

De Weert, F: Bank and Insurance Capital Management, 2011.

Case-materiaalia

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu