x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS42 Vakuutusyhtiöiden ja -laitosten sijoitustoiminnan erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VAKTS021 Sijoitustoiminnan teoria 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu sijoitustoiminnan syventävään teoriaan painottaen vakuutusyhtiöille ja –laitoksille tärkeitä osa-alueita. Opiskelija ymmärtää pitkän vastuuvelan vaatimien pitkäaikaisten sijoitusinstrumenttien erityispiirteet. Opiskelija tutustuu myös vakuutuslainsäädännön sijoitustoiminnalle asettamiin rajoituksiin ja vakuutusvalvonnan erityisvaatimuksiin. Opiskelija oppii vakuutuslaitosten sijoitustoiminnan riskienhallinnan välineet, erityisesti Value at Risk- laskennan. Jaksoon sisältyy myös katsaus behavioraalisen rahoitusteorian viimeisimpiin tutkimustuloksiin.

Sisältö

-Yleiskatsaus finanssisektoriin ja vakuutuslaitoksiin
-Sijoitustoiminnan järjestäminen ja lainsäädäntö vakuutuslaitoksissa
-Korkosijoitukset
-Osakesijoitukset
-Johdannaiset
-Kiinteistösijoitukset
-Pääomasijoittaminen ja vaihtoehtoiset sijoituskohteet
-Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan riskienhallinta: Value at Risk
-Behavioraalisen rahoitusteorian erityiskysymyksiä

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

K. Cuthbertson ja D. Nietzsche: Investments, 2.painos. 2008.

S. Benninga: Financial Modeling, 3.painos. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu