x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS36 Rahoitusekonometria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Erityisen suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut tilastotieteen ja ekonometrian opintoja. Lisäksi suositellaan, että opiskelijalla on rahoitukseen liittyviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rahoitusekonometrian erityiskysymykset ja osaa soveltaa oppimaansa rahoitusalaa koskevan empiirisen tutkimuksen tekemisessä.

Sisältö

ARCH- ja GARCH-mallit, ARMA-, ARIMA- ja ARFIMA-mallit ja ARMA-GARCH-malli. Regiimi Switching –mallit ja Value at Risk / tuottojen epäsymmetrisyys -sovellukset.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettava materiaali.
2. Mills, Terence & Markellos, Raphael (2008):The Econometric Modelling of Financial Time Series (3rd Edition). Cambridge University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu