x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS32 Työn taloustiede II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti työmarkkinoiden toimintaan vaikuttavat tekijät ja osaa analysoida niiden merkitystä työmarkkinaosapuolten ja koko yhteiskunnan kannalta.

Sisältö

Työmarkkinateoriat ja niiden empiirinen tutkimus. Epätäydellisen kilpailun mallit (kuten tehokkuuspalkka- ja ammattiliittomallit) sekä työn etsintä- ja kohtaantoteoriat. Palkkojen määräytyminen, palkkaerot, työttömyyden selitykset, työmarkkinainstituutioiden merkitys ja työttömyyteen vaikuttavat toimet.

Toteutustavat

luennot

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Kirjallinen tenttiminen on mahdollista myös suomenkielisille opiskelijoille, jos opintojaksoa ei luennoida kyseisen lukuvuoden aikana. Kirjatentistä kiinnostuneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kolme teema-aluetta (materiaalia käsitellään valikoiden):

I) Työn taloustieteen syventävät opinnot:
1. Cahuc, Pierre & Zylberberg, André (2004): Labor Economics. MIT Press.
TAI
2. Layard, Richard; Nickell, Stephen & Jackmann, Richard (2005): Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. Oxford University Press.

II) Epätäydelliset työmarkkinat ja työmarkkinapolitiikka: 
1. Boeri, Tito & van Ours, Jan (2008): The Economics of Imperfect Labor Markets. Princeton University Press.
JA
2. Garibaldi, Pietro (2006): Personnel Economics in Imperfect Labour Markets. Oxford University Press.

III) Ammattiliittomallit ja insentiivit:

1. Booth, Alison L. (1994): The Economics of the Trade Union. Cambridge University Press.
JA
2. Lazear, Edward P. (1995): Personnel Economics. MIT Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Työmarkkinat ja yhteiskunta (Yhteiset opinnot/JKK)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu