x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKAN10 Terveystaloustieteen teoriaopinnot 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Terveys ja talous -opintojakso TAI The Application of economics to health care -opintojakso tulee olla suoritettuna ennen opintojakson aloittamista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida terveydenhuollon talouden kysymyksiä käyttäen terveystaloustieteen käsitteitä, teorioita ja lähestymistapoja.

Sisältö

Erilaiset näkökulmat terveystaloustieteen keskeisiin teorioihin, käsitteisiin ja lähestymistapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Johdantoluento ja lukupiiri, josta oppimispäiväkirja, sekä kirjallisuustentti tai essee sopimuksen mukaan.
Lukupiirissä opiskellaan lukemalla terveystaloustieteen keskeistä kirjallisuutta ja keskustelemalla siitä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kirjallisuustentti tai essee sopimuksen mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Lisätietoja

Opintojakso voidaan järjestää myös englanninkielisenä. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Terveystaloustieteestä laajemmin kiinnostuneille on Johtamiskorkeakoulussa vuosittain tarjolla opintojakso Cost-Benefit Analysis in Health Care (5 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Terveyden taloustiede (Yhteiset opinnot/JKK)
Terveystieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö