x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS43 Kansainvälinen sosiaaliturva 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Sosiaalivakuutuksen yliopistonlehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainväliseen sosiaaliturvaan liittyvät keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija sisäistää EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden merkityksen sosiaaliturvaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelijalle muodostuu käsitys eri maiden lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja niiden merkityksestä eri näkökulmista. Opiskelija pystyy arvioimaan eri maiden järjestelmien eroja ja soveltumiskelpoisuutta esimerkiksi Suomeen. Opiskelija oppii kansainväliseen sosiaaliturvaan liittyviä muutostrendejä ja uusia vakuutusratkaisuja maailmalta. Opiskelija ymmärtää vertailevan tutkimuksen keskeiset tunnusmerkit kansainvälisestä sosiaaliturvasta tehtävissä tutkimuksissa. Lisäksi opiskelija saa yleiskuvan kansainvälisestä sosiaaliturvasta tehdyistä tutkimuksista.

Sisältö

-Käsitteet ja periaatteet
-EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden rooli ja merkitys, poliittinen asema
-Globalisaation vaikutukset
-Eri maiden vakuutusjärjestelmät
-Suomen asema
-Muutostrendit
-Uudet vakuutusratkaisut
-Vertaileva tutkimus
-Aihealueen tutkimuksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssi luennoidaan suomeksi tai englanniksi. Opetuskielestä ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla tai kirjallisella tentillä. Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin englanninkielisellä kirjallisuudella vastuuopettajan erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Schubert, K. - Hegelich, S. - Bazant U. (eds.): The handbook of European welfare systems. Routledge ltd. 2009 tai uudempi.

2. Greve, B. (ed.): The Future of the Welfare State. Ashgate. 2006 tai uudempi. 

3. Sykes, R. - Palier, B. - Prior, P.M. (eds.): Globalization and European Welfare States: Challenges and Change. Palgrave. 2001 tai uudempi.

4. Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset opinnot (Vakuutustiede)
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu