x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA12 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään aineistojen kuvailumenetelmien perusteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tunnistaa dokumenttiaineistojen organisoinnin ja kuvailun teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat
- tuntee eri ympäristöissä käytettävät kuvailumenetelmät, -välineet ja –käytännöt
- osaa suunnitella dokumenttitietokantojen kuvailutietoja ja rakentaa tesauruksia

Sisältö

Tiedon organisoinnin historialliset, toiminnalliset ja teoreettiset lähtökohdat. Dokumenttien ja niiden kuvailun peruskäsitteet. Informaatioarkkitehtuuri. Luokitus, luettelointi, indeksointi, tesaurukset, metadata, taksonomiat, ontologiat, tägitys, folksonomiat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö