x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA1 Filosofian historia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että filosofian historian harjoittaminen on filosofoimista, ei yksinomaan historiantutkimusta. Hän tuntee keskeiset filosofiset kysymykset ja lähestymistavat niiden tärkeimpien historiallisten muotoilujen kautta. Keskeisin tavoite on tiedollinen: opiskelijalla on opintojakson suoritettuaan yleiskuva filosofian tärkeimmistä klassisista kysymyksistä ja menetelmistä. Hän hahmottaa filosofian historiaa tietoa ja tietoisuutta, ideoita, olemista ja totuutta sekä hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja kauneutta koskevien kysymysten kautta. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee erilaisia filosofisia lähestymistapoja, esimerkiksi dialektiikkaa, rationalismia, empirismiä, pragmatismia, ja osaa arvioida niitä. Hän ymmärtää alkuperäistekstien merkityksen filosofiassa sekä niiden käyttöön liittyviä erityisongelmia.

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan länsimaisen filosofian historian aikakausista (antiikki, keskiaika, uuden ajan alku, rationalismi ja empirismi, valistus, romantiikka ja idealismi). Samalla tutustutaan eri aikakausien keskeisimpiin ajattelijoihin ja keskusteluihin. Opintojaksolla annettavaa yleiskuvaa syvennetään kohdassa FILA3 Klassikot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti kirjatenttinä.
Jos sopivaa opetusta järjestetään, sen voi hyödyntää osittain opintojakson suorittamisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä suoritetaan yksi seuraavista teoksista:

a. Nordin, Svante 1999. Filosofian historia. Oulu: Pohjoinen.

TAI

b. Korkman, Petter & Yrjönsuuri, Mikko 1998. Filosofian historian kehityslinjoja. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

c. Kenny, Anthony 1998. A Brief History of Western Philosophy. Oxford: Wiley-Blackwell.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö