x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS2B Kehittämistyön harjoittelu 15 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Ohjattu kahden (2) kuukauden kehittämistyö alan organisaatiossa ja ohjattu kehittämistyön raportointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti kehittämistyöhön liittyvän tehtäväkokonaisuuden valitsemassaan hyvinvointialan organisaatiossa sekä oppii kirjallisesti ja suullisesti kuvaamaan ja raportoimaan kehittämistyötä myös käytännölliseltä kannalta kiinnostavasti.

Sisältö

Kehittämistyöhön liittyvät sisällöt, jotka koskevat esimerkiksi palvelujen saamista ja niiden laatua sekä palvelurakenteen, toimintojen ja työtapojen kehittämistä vanhusten, työikäisten sekä lasten ja nuorten palveluissa. Käytännön kehittämistyö vastaa noin kahden kuukauden työpanosta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Kehittämistyön harjoittelun toteuttaminen alan organisaatiossa ja sen kirjallinen raportointi sekä suullinen esittäminen kehittämistyön loppuseminaarissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnissa otetaan huomioon kehittämistyön raportissa esitetyt oman kehittämistyön tulokset, sen jäsentäminen, kuvaaminen ja erittely organisaation kehittämistoiminnan osana sekä kehittämiseen liittyvän toiminnan ja oppimisen tarkastelu organisaatiossa. Yliopiston opettaja arvioi kehittämistyön kokonaisuuden, painottaen arvioinnissa opiskelijan osoittamaa kriittisen erittelyn, arvioinnin ja kirjallisen kommunikoinnin taitojen osaamista. Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijoiden tekemä vertaisarviointi ja kehittämistyön käytännön ohjaajan arvio opiskelijan kehittämistyön käytännön jaksosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö