x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS2A Johdanto kehittämistyöhön ja ohjaus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tutkimustietoa soveltavan kehittämistyön haasteita ja menetelmiä hyvinvointipalvelujen ja sosiaalityön organisaatioiden ja asiakasprosessien konteksteissa. Opiskelija osaa jäsentää oman kehittämistyönsä yleisen kehittämistoiminnan erityistapauksena ja organisaation kehittämistoiminnan osana. Opiskelija pystyy tekemään itsenäistä kehittämistyötä ja raportoimaan siitä teoriatietoaan ja taitojaan hyödyntäen.

Sisältö

Hyvinvointipalveluorganisaatioissa asiakkaiden kanssa tehtävän työn erityisyys, hyvinvointipalvelujen kehittämisen ajankohtaiset haasteet, kehittämisen käsite, kunta hyvinvointipalvelujen järjestäjänä, kehittäminen ja sosiaalialan ohjelmat, palvelujen kehittäminen erilaisissa tuottaja-organisaatioissa, laatutyö, arviointi ja oppiminen asiantuntijaorganisaatioissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdanto kehittämistyöhön  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen luentoseminaariin 24 t ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Lisätietoja 

Luentoseminaariin voivat osallistua myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.

Kehittämistyön ohjausseminaari  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn 16 t.

Lisätietoja 

Ohjausseminaari on tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.) 2006. Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes.

2. Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö