x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistotutkija Marko Junkkari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tietorakenteet tulee suorittaa viimeistään samanaikaisesti.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPA213 Tietokantaohjelmointi 8 op

Osaamistavoitteet

- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda tietokantoja, käyttää SQL-kieltä ja laatia SQL-tietokantoja käyttäviä ohjelmia.
- Opiskelija myös hallitsee tietokantarajapinta-ajattelun ja osaa soveltaa sitä
- Opiskelija ymmärtää tapahtuman käsittelyn ja optimoinnin periaatteet.
- Opiskelija ymmärtää tietokannan loogisen ja käsitteellisen suunnittelun periaatteet ja osaa soveltaa näitä.
- Opiskelija osaa myös hahmottaa relaatiomallin teoreettiset perusteet ja ymmärtää muiden tietomallien yleiset periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään pääasiassa relaatiotietomalliin, sen eri käsittelykieliin ja ohjelmointityyleihin. Kyselynoptimointi, tapahtumankäsittely ja eheydenvalvonta käydään läpi yleisellä tasolla. Relaatiomallin lisäksi tarkastellaan muita tietokantamalleja. Käytännön tietokantaohjelmoinnissa keskitytään lausekieliin (Java, PHP) upotetun SQL:n käyttöön sekä JDBC ohjelmointirajapintaan. Myös WWW-pohjaista tietokantaohjelmointia käsitellään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö