x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA6 Tietorakenteet 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPA215 Tietorakenteet 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt keskeisiin tietorakenteisiin ja niiden käsittelyalgoritmeihin sekä näiden avulla toteutettaviin abstrakteihin tietotyyppeihin.

Sisältö

Abstraktit tietotyypit, ohjelman tehokkuuden arviointi, rekursio, mm. pikalajittelu ja lomituslajittelu. Lineaariset tietorakenteet, kuten listat, jonot ja pinot, puutietorakenteet binääripuut, binääriset hakupuut ja keot, verkkotietorakenteet suuntaamattomat, suunnatut, painottamattomat ja painotetut verkot, lyhimmät polut, minimi virittävät puut, hajautuksesta, merkki jonoista, säännöllisistä ilmauksista ja äärellisistä automaateista sekä algoritmien suunnittelumenetelmistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
viikkoharjoitukset ja harjoitustyö  Harjoitustyö(t) 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Goodrich M.T., Tamassia R., Data Structures and Algorithms in Java. John Wiley & Sons 1998 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö