x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jorma Laurikkala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai vastaavat tiedot ja taidot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia
- tuntee abstraktit tietotyypit pino, jono ja lista
- osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (oliot, luokat, attribuutit ja metodit), periytyminen, rajapinta, monimuotoisuus, abstraktit tietotyypit (pino, jono ja lista), UML-kaaviot sekä olioperustainen analyysi ja suunnittelu.

Toteutustavat

Harjoitustyön tekoa, ohjausta ja harjoitustyön palautus IV-periodissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö