x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X
2013–2014 X X
2014–2015 X X

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja on saanut yleiskuvan tieteenalan teorioista, osa-alueista ja kehityksestä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet käsittelevät kansainvälisen politiikan tutkimuksen institutionaalista ja sisällöllistä kehitystä, sen keskeisiä teorioita ja käsitteitä tuoden esiin oppialan eri osa-alueet kansainvälisen järjestelmän, ulkopolitiikan, rauhan- ja konfliktintutkimuksesta kansainväliseen poliittiseen talouteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24 h ja luennon yhteydessä tentittävä kirjallisuus.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luento-opetus 24 h ja luennon yhteydessä tentittävä kirjallisuus tai kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Luentokuulustelun yhteydessä tentittävä kirjallisuus  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuus tentitään luentokuulustelun yhteydessä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3. painos (2 op)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuus tentitään sähköisessä tentissä.

englanniksi
Oppimateriaalit 

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2nd edition (3 ECTS)

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3rd edition (2 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mansbach – Taylor, Introduction to Global Politics. Routledge 2012. 2. painos (3 op)

Brown, Understanding International Relations. Palgrave 2005. 3. painos (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja maailmanpolitiikka I (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu