x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRSKIS4 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SUKIS5 Seminaari 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti ja perustellen muotoilla tieteenalan kannalta mielekkään tutkimuskysymyksen sekä valita sopivan teoreettisen ja metodisen välineistön ja kohdemateriaalin. Opiskelija rakentaa yhtenäisen tutkimuksellisen kokonaisuuden ja esittää sen hyvin perustellulla, tieteelliset kriteerit täyttävällä tutkimustekstillä. Opiskelija hallitsee tieteellisen keskustelun ja pystyy edistämään muiden oppimista. Opiskelija suunnittelee opintojensa kokonaisuuden tutkimuksellisen suuntauksensa mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä suunnitelmallisesti laaja-alaisia tiedonhakuja aiheestaan, yhdistellä eri lähteistä saamiaan tietoja, tuottaa niiden pohjalta uutta tietoa sekä käyttää viitteidenhallinnan apuvälineitä tieteellisen kirjoittamisen tukena.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee tieteellisen tutkimuksen taitoja, tieteellistä kirjoittamista ja keskustelua. Opiskelija kirjoittaa seminaarityön ja kommentoi muiden töitä. Opiskelija päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa professorin kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Seminaarityöskentely.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö