x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROA6 Virolainen kirjallisuus II 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy lukemaan 1900- ja 2000-luvun vironkielisiä kaunokirjallisia teoksia ja analysoimaan niiden sisältöä ja tuntee niiden kirjallisuushistoriallista taustaa.

Sisältö

Virolaisen kirjallisuuden tuntemuksen syventäminen. Luentokurssi tai kirjatentti, johon kuuluu valittujen kirjailijoiden tuotantoon perehtyminen.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssi.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Epp Annus ym.: Eesti kirjanduslugu (2001)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Epp Annus ym.: Eesti kirjanduslugu (2001)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 


Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin tai laajahkon esseen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Epp Annus ym.: Eesti kirjanduslugu (2001)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin aineopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö