x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROA5 Viron kielen variaatiokurssi 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VIROA8 Viron murteet 2 op
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää viron kielen kehitystä, tuntee viron ja suomen kieliopin keskeisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä tuntee viron ja suomen kieliopin yhtäläisyyksiä ja eroja.

Sisältö

Tutustuminen viron murrejakoon ja murteiden keskeisiin ominaisuuksiin; Perehtyminen suomen ja viron kontrastiiviseen kielioppiin.
Osat:
- Viron murteet 3 op (luentokurssi, kirjatentti tai essee)
- Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia 2 op (luentokurssi tai kirjatentti)

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Viron murteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssi.

Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Hannu Remes: Viron kielioppi (1983).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssi.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Viron murteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Karl Pajusalu ym.: Eesti murded ja kohanimed (2002).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Hannu Remes: Viron kielioppi (1983)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Viron murteet  Essee  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Karl Pajusalu ym.: Eesti murded ja kohanimed (2002).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Karl Pajusalu ym.: Eesti murded ja kohanimed (2002).

Suomen ja viron kontrastiivista kielioppia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Hannu Remes: Viron kielioppi (1983)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Suoritustapojen yhdistely on vapaata.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin tai esseen perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin aineopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö