x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROA2 Nykyviron leksikologia 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee viron sanaston muodostusta ja kehitystä sekä tyylieroja ja leksikaalisia suhteita.

Sisältö

Perehtyminen nykyviron sanaston semanttisiin, kieliopillisiin ja tyyliopillisiin suhteisiin sekä sanaston kehitykseen ja huoltoon; kirjoitusharjoitukset, erityyppisten vironkielisten tekstien analyysi ja tuottaminen.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luentokurssi.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mati Erelt ym.: Eesti keele käsiraamat (1997); Reet Kasik: Eesti keele sõnatuletus (2004).

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mati Erelt ym.: Eesti keele käsiraamat (1997); Reet Kasik: Eesti keele sõnatuletus (2004). Harjoitusten materiaali opettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin aineopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö