x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROA1 Nykyviron kielioppi 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VIROA2 Nykyviron kielioppi 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kirjaviron äänneopin ja fonologisen järjestelmän sekä kieliopin (muoto- ja lauserakenne).

Sisältö

Perehtyminen viron äännejärjestelmään ja muoto-oppiin sekä lauserakenteeseen.

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luento- ja harjoituskurssi

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Mati Hint: Eesti keele foneetika ja morfoloogia (2004); Mati Erelt ym.: Eesti keele grammatika I-II (1995; 1993); Mati Erelt ym.: Eesti keele käsiraamat (1997)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mati Hint: Eesti keele foneetika ja morfoloogia (2004); Mati Erelt ym.: Eesti keele grammatika I-II (1995; 1993); Mati Erelt ym.: Eesti keele käsiraamat (1997) Harjoitusten materiaali opettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin aineopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö