x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP5 Johdantokurssi virolaiseen kulttuuriin 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelijall on perustiedot Viron yhteiskunnasta ja maantieteestä sekä tuntee 1800- ja 1900-luvun alkupuoliskon virolaista kirjallisuutta kirjallisuushistoriallisine taustoineen

Sisältö

Johdatus Viron kulttuurin eri aloihin: Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri 2 op ja Virolainen kirjallisuus I 3 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Johdatus Viron kulttuurin eri aloihin.

Virolainen kirjallisuus I   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Yleiskuva virolaisen kirjallisuuden 1900- ja 2000-luvun alkupuoliskon historiasta.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Johdatus Viron kulttuurin eri aloihin.

Virolainen kirjallisuus I  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luettava vähintään neljän eri kirjailijan teoksia. Valinnaisista teoksista on sovittava kuulustelijan kanssa.

Endel Nirk: Viron kirjallisuus (1986); Seppo Zetterberg (toim.): Viro, kansa, kulttuuri (1995)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Yleiskuva virolaisen kirjallisuuden 1900- ja 2000-luvun alkupuoliskon historiasta.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ilmari Vesterinen (toim.): Viron perinnekulttuuri (1997); Seppo Zetterberg (toim.): Viro. Historia, kansa, kulttuuri (1995)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Johdatus Viron kulttuurin eri aloihin.

Virolainen kirjallisuus I   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Yleiskuva virolaisen kirjallisuuden 1900- ja 2000-luvun alkupuoliskon historiasta.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Virolainen yhteiskunta ja kulttuuri   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ilmari Vesterinen (toim.): Viron perinnekulttuuri (1997); Seppo Zetterberg (toim.): Viro. Historia, kansa, kulttuuri (1995)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Johdatus Viron kulttuurin eri aloihin.

Virolainen kirjallisuus I  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luettava vähintään neljän eri kirjailijan teoksia. Valinnaisista teoksista on sovittava kuulustelijan kanssa.

Endel Nirk: Viron kirjallisuus (1986); Seppo Zetterberg (toim.): Viro, kansa, kulttuuri (1995)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin perusteella.

Lisätietoja 

Yleiskuva virolaisen kirjallisuuden 1900- ja 2000-luvun alkupuoliskon historiasta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttien perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö