x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
VIROP4 Practical Estonian 5 ECTS
Organised by
Estonian Language and Culture
Preceding studies
Compulsory:
Corresponding course units in the curriculum
School of Language, Translation and Literary Studies
Curricula 2011 – 2012
VIROP3 Practical Estonian 4 ECTS
AND

Keywords

Strategic themes: Internationalisation

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Exercises

Teaching language

Finnish, Estonian

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Oral and Written Exercises  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Further information 

Keskusteluharjoituksia, suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Luetaan erityyppisiä tekstejä, keskustellaan niistä, tehdään aiheisiin liittyviä kirjoitusharjoituksia ja kirjoitetaan kotiaineita.

Translation Excericises  Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 

Harjoitustöiden perusteella.

Further information 

Kääntämistaitojen kehittäminen ja vironkielisten tekstien kääntäminen. Osallistuminen seminaarityöhön ja harjoituksiin ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Language, Translation and Literary Studies
Estonian Language and Culture, Basic Studies (Estonian Language and Culture)
2012–2013
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Language, Translation and Literary Studies