x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP3 Viron jatkokurssi II 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VIROP6 Viron lauseoppia 2 op
JA
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee äännejärjestelmän, muoto-opin ja lauserakenteen sekä viron kielen keskeiset oikeinkirjoitussäännöt.

Sisältö

Lisäperehtyminen viron kielen fonologiseen ja morfologiseen rakenteeseen sekä viron kielen lauserakenteeseen, kiinnittäen erityistä huomiota suomen ja viron lauseopin eroihin. Luentoja, kirjallisia, suullisia ja saneluharjoituksia, vironkielisten aineiden kirjoittaminen, kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö