x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIROP2 Viron jatkokurssi I 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja virolainen kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VIROP2 Viron jatkokurssi 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee viron peruskieliopin ja hallitsee perussanaston, pystyy kirjoittamaan tekstejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tarkemmin viron kielioppiin. Ääntämis- ja lukemistehtäviä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia harjoituksia, vironkielisen kirjallisuuden lukeminen, kirjallinen tentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen luento- ja harjoituskurssi, opettajan kanssa sovittavan vironkielisen kirjallisuuden lukeminen (100 sivua), luetun tekstin suullinen kääntäminen ja vironkielisen yhteenvedon laatiminen, kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Monisteet (opettajalta) ja Suomi – viro – suomi -taskusanakirja

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö