x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA21 Ekonometria I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KTALA150 Ekonometria I 8 op

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee ekonometrian terminologian, perusmenetelmät ja ekonometriset ongelmat seurauksineen ja ratkaisuineen sekä osaa tarkastella empiirisin menetelmin yksilöiden, yritysten ja kansantalouden käytännön toimintaa.

Sisältö

Ekonometrisen mallin tilastotieteellinen tausta, pienimmän neliösumman menetelmän oletukset ja estimaattoreiden ominaisuudet. Mallin testaaminen ja laajentaminen, kun perusoletukset ovat/eivät ole voimassa. Mallin laajentaminen aikasarja-analyysiin ja dynaamisiin malleihin.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Koop, Gary (2008): Introduction to Econometrics. Wiley.
3. Gujarati, Damonar (2009): Basic Econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.

Lisätietoja

Suositellaan vahvasti, että tilastotieteen opintoja on suoritettu yhteensä 20 op (MTTTP1-3 ja MTTTA1) ennen opintojaksoa Ekonometria I. Nämä tilastotieteen opintojaksot kuuluvat kokonaisuuksiin Laskennalliset valmiudet (MTTTP1 ja MTTTP2) sekä Johdatus empiiriseen taloustieteeseen (MTTTP3 ja MTTTA1).

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan kandidaattiopintojen 2. tai 3. vuonna riippuen tilastotieteen opintojen suorittamisesta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu