x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA24 Finanssilaitosten sijoitustoiminta 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
VAKTA021 Sijoitustoiminta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja institutionaalisen sijoittamisen periaatteet. Opiskelija sisäistää sijoitustoiminnan roolin vakuutusyhtiöiden liiketoiminnassa ja osaa kriittisesti arvioida eri sijoitusinstrumentteja. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin eri sijoitusinstrumenttien ominaisuudet ja niiden sisältämän riskin. Opiskelija oppii arvopaperien hinnoittelussa käytetyt mallit ja osaa rakentaa kokonaisportfolioita. Opiskelija tutustuu vakuutuslainsäädännön ja vakuutusvalvonnan asettamiin sijoitustoiminnan reunaehtoihin ja osaa toimia lainsäädännön asettamissa puitteissa.

Sisältö

-Rahoitusmarkkinat: rakenne ja toimijat
-Sijoitustoiminta vakuutusyhtiöiden liiketoiminnan osana
-Riski ja tuotto
-Portfolioteoria
-Velkakirjat
-Osakkeet
-Johdatus johdannaisiin
-Rahoitusmarkkinoiden tehokkuus
-Vakuutusalan lainsäädäntö sijoitustoiminnassa
-Sijoitussalkun rakentaminen ja hallinta
-Sijoitustoiminnan menestyksekkyyden mittaaminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sollis, R. Empirical Finance for Finance and Banking, 2012.

Muu ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu