x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA50 Pankkiteoria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Vastuuhenkilö
Vakuutustieteen professori/tuntiopettajat

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden perusrakenteen ja toimintaperiaatteet. Hän osaa erottaa pankkitoiminnan muusta finanssialasta sen eritysipiirteiden kautta. Opiskelija osaa tulkita rahapolitiikan vaikutuksia ja pankkien toimintaa rahoituksen välittäjänä.

Sisältö

- Pankkiteorian perusteet
- Rahoitusvälitysjärjestelmän olemassaolon perusteet ja sen institutionaalinen rakenne
- Pankkien rooli informaation välittäjinä
- Korkotason määräytyminen rahoitusmarkkinoilla
- Rahoitusinstrumenttien hinnoittelun perusteet
- Pankkitoiminnan riskit
- Pankkivalvonta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kontkanen, Erkki: Pankkitoiminnan käsikirja. 2.uudistettu painos. 2010 tai uudempi.

Kent, Matthews ja Thomson, John: The Economics of Banking, 2. painos, 2011 tai uudempi.

Muu ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu