x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA36 Ympäristötalous 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
2013–2014 X
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KTALA205 Ympäristötalous 3–5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristötalouden peruskäsitteet ja lähestymistavat ja osaa soveltaa oppimaansa ympäristön käyttöön liittyvien ongelmien analysoinnissa.

Sisältö

Kestävän kehityksen käsitteet, ympäristön saastumisen kontrollointi ja sääntely. Projektien arviointi sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalinen käyttö.

Toteutustavat

luennot

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Kirjallinen tenttiminen on mahdollista myös suomenkielisille opiskelijoille, jos opintojaksoa ei luennoida kyseisen lukuvuoden aikana. Kirjatentistä kiinnostuneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Keohane, Nathaniel O. & Olmstead, Sheila M. (2007): Markets and the Environment. Island Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Talous ja ympäristö (Yhteiset opinnot/JKK)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu