x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP5 Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää terveyspolitiikan ja terveydenhuollon talouden keskeiset kysymyksenasettelut ja käsitteet
- tuntee palvelujärjestelmän tehtävät hallinnon ja toimintakäytäntöjen osalta

Sisältö

- terveyteen vaikuttavien politiikkojen perusteet
- terveydenhuollon talouden keskeiset kysymykset ja käsitteet
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja sen toimintakäytännöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Seminaari, harjoitustehtävät, tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentistä ja harjoitustehtävästä annetaan yhteinen arvosana asteikolla 1–5

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus ilmoitetaan opinto-ohjelmassa

Oheiskirjallisuus:
Vaarama M, Moisio P, Karvonen S. (toim). 2010. Suomalaisten hyvinvointi 2010. THL.
Sintonen H & Pekurinen M. 2006. Terveystaloustiede. WSOY. (Soveltuvin osin)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja terveydenhuolto (Yhteiset opinnot/JKK)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö