x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS26 Liiketoiminnan soveltava oikeustaloustiede II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeustaloustieteen mahdollisuudet tutkimuksen metodisena lähestymistapana.

Sisältö

Syventyminen oikeustaloustieteellisiin metodeihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mähönen, J.: Taloustiede lain tulkinnassa. Lakimies 1/2004, s. 49–64.

Kiiha, J.: Yritystoiminnan ulkoistaminen ja sopimusvastuu 2002 tai uudempi.

Virén, M.: Mitä on oikeustaloustiede? Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2005.

Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2. 1998.

Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu