x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS25 Liiketoiminnan soveltava oikeustaloustiede I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeustaloustieteellisen oppisuunnan tarjoamat metodiset ja muut mahdollisuudet liiketoiminnan tutkimuksen työkaluina.

Sisältö

Yrityksen ja sen sidosryhmien hyvinvointiin vaikuttaminen juridisin keinoin: normin ja käyttäytymisen vuorovaikutus. Transaktiokustannusten hallinta liiketoiminnan ja hyvinvoinnin tehokkuuden edistämiskeinona. Juridisen vastuullisuuden ja käyttäytymisen vuorovaikutus sekä liiketoiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja riskien hallinta. Perehtyminen oikeustaloustieteellisiin metodeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. 1996.

Posner, R.A.: Frontiers of Legal Theory. 2001 tai uudempi, s. 1-141 ja 225-315.

Pohjonen, S.(toim.): Ennakoiva sopiminen. 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu