x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS24 Markkina- ja kilpailuoikeuden syventävä opintojakso 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURS025 Kilpailuoikeus 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti kilpailuoikeuden, elinkeino-oikeuden, kilpailumenettelyn sekä jakelun sääntelyä ja tuotekehittelyä koskevan sääntelyn.

Sisältö

Syventyminen mm. kilpailuoikeuteen, elinkeino-oikeuteen, kilpailumenettelyyn sekä jakelun ja tuotekehittelyn sääntelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oinonen, M.: Does EU Merger Control Discriminate against Small Market Companies? 2009 tai 2010.

Uotila, T.-J.: Patentti strategisena kilpailun välineenä. 2009.

Luth, H.: Behavioural Economics in Consumer Policy. The Economic Analysis of Standard Terms in Consumer Contracts Revisited. 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu