x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS23 Työoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan oppiaineen opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURS021 Työoikeus 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on henkilöstön johtamisessa tarvittavat juridiset valmiudet.

Sisältö

Syventyminen työoikeudelliseen sääntelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Adlercreutz, A. – Mulder, B.J.: Svensk arbetsrätt, 13 uppl. 2007.

Lisäksi yksi seuraavista:

Hietala, H. – Kaivanto, K.: Uusi yhteistoimintalaki käytännössä. 2007.

Tiitinen, K-P – Kröger, T.: Työsopimusoikeus 2008. Luvut 9-18.

Saloheimo, J.: Työehtosopimusoikeuden perusteet. 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu