x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan oppiaineen opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YJURS023 Sopimusoikeus 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on syvälliset tiedot sopimustyyppien moninaisuudesta sekä sopimusoikeudellisesta sääntelystä.

Sisältö

Syventyminen mm. sopimusoikeudelliseen sääntelyyn sekä sopimustyyppien moninaisuuteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Adlercreutz, A.: Avtalsrätt I. 2002.

Lisäksi yksi seuraavista:

Annola, V.A.: Sopimuksen dynaamisuus. 2003.
Pönkä, V.: Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta. 2008.
Hemmo, M.: Sopimus ja delikti. 1998 tai uud.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu