x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP9 Ammatilliset kulttuuriset kompetenssit 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija reagoi nopeasti ja tilannetajuisesti uusiin asioihin keskusteluissa ja neuvotteluissa. Hän osaa kehittää omaa ääntämistään ja käyttää englannin kielelle tyypillisiä kohteliaisuusstrategioita tilanteeseen sopivasti.

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää joko Yhdysvaltain tai Ison-Britannian tärkeimpien yhteiskunnallisten instituutioiden rakenteita ja niihin liittyvää terminologiaa historiallisessa kontekstissaan. Hän tunnistaa eroja tarkastellun maan ja muiden maiden instituutioiden välillä ja osaa analysoida, arvioida ja tulkita Yhdysvaltain tai Ison-Britannian yhteiskunnallista keskustelua ja mediaa.

Sisältö

Opintojakso kehittää opiskelijoiden englannin kielen ääntämystä ja keskustelutaitoja eri tilanteissa. Lisäksi opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen joko Yhdysvaltain tai Ison-Britannian yhteiskunnallisiin instituutioihin ja näiden historialliseen kehitykseen ja nykytilanteeseen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Puhevalmius  Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Yhdysvaltain maantuntemus  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Puhevalmius  Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Ison-Britannian maantuntemus  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö