x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP8 Johdatus englannin päävarieteetteihin 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa englannin päävarieteettien välisiä peruseroja ja osaa kuvata niiden kehitystä muokanneet historialliset ja nykyiset vaikutteet ja ymmärtää varieteettien roolin alueellisen ja sosiokulttuurisen identiteetin muokkaajana. Opiskelija osaa analysoida päävarieteettien sosiolektisiä erityispiirteitä kirjallisuudessa ja mediassa.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään englannin kielen päävarieteetteja, lähinnä amerikan-, britti- ja kansainyhteisön englantia, tutustutaan joihinkin alueellisesti tai sosiaalisesti leimallisiin ääntämyksiin sekä tarkastellaan päävarieteettien esiintymistä kirjallisuudessa ja mediassa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus amerikanenglantiin  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus brittienglantiin  Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö