x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA13 Ammatillisen kirjoittamisen perusteet 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRENAK2 Kirjoittaminen I 4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kykyään kirjoittaa selkeästi omakohtaisista ja suomalaiseen kulttuuripiiriin liittyvistä aihealueista englanniksi kansainväliselle yleisölle. Opiskelija osaa rakentaa ammatillisia tekstejä käyttäen asianmukaisia konventioita, minkä pohjalta hän pystyy kehittämään myös tieteellistä kirjoittamistaan. Opiskelija osaa analysoida suomalaisten ammatillisten tekstien ja britti/amerikkalaisten tekstilajien eroavaisuuksia.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat harjaantuvat kirjoittamaan kansainväliselle yleisölle selkeällä ja yksiselitteisellä englannin kielellä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan oman osaamisen ja kokemusten esiintuomiseen erilaisissa ammatillisissa asiakirjoissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosana määräytyy tehtävien ja englannin välimerkkejä, kirjoitustyyliä ja konventioita käsittelevän tentin perusteella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö