x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA40 Talouden ajankohtaisaiheita 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt
johonkin ajankohtaiseen teemaan. Opintojakso voi olla poikkitieteellinen.

Sisältö

Vaihtuva sisältö. Esimerkiksi luentokurssi, jolla on vierailevia
luennoitsijoita, ja essee.

Toteutustavat

Toteutustavat voivat vaihdella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Suoritustavat voivat vaihdella.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali sovittava.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu