x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA33 Talouspolitiikka 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen talouspolitiikan tavoitteet, keinot ja vaikutukset ja osaa arvioida talouspoliittista keskustelua ja päätöksentekoa.

Sisältö

Talouspolitiikan arviointi, poliittisen taloustieteen mallit ja talouspolitiikan lohkot.

Toteutustavat

Opintojakson luennot ajoittuvat kevätlukukaudelle, mutta luentoja ei ole vuosittain.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
englanniksi

Opintojaksoa ei luennoida joka lukuvuosi (ks. opetusohjelma). Suomenkieliset opiskelijat voivat suorittaa opintojakson kirjallisella tentillä, jos opintojaksoa ei luennoida kyseisen lukuvuoden aikana. Kirjatentistä kiinnostuneen opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan (ks. opetusohjelma).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali ilmoitetaan luennolla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja politiikka (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu