x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRMU2 Monikielinen käännöstyöpaja 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede
Edeltävät opinnot
Pakollisena edeltävänä opintona aineopintojen käännösviestinnän kurssi (B–A) omassa päätyökielessä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia monikielisissä tiimeissä kääntämisen asiantuntijana, kääntää erikoisalan tekstejä ja käyttää kääntämiseen teknisiä apuvälineitä kuten käännösmuistia. Lisäksi opiskelija tuntee projektinhallinnan perusteet, ymmärtää projektimuotoisen käännöstoiminnan perusperiaatteet ja osaa toimittaa laajoja tekstikokonaisuuksia.

Sisältö

Todellisia käännösprojekteja simuloivia, monikielisiä erikoisalojen käännöstehtäviä ryhmätyönä sekä projektinhallinnan ja käännösmuistien käytön opetusta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö