x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS09 Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jotain häntä itseään kiinnostavaa käännöstieteen osa-aluetta, jota hän on opiskellut jossain muussa kuin Tampereen yliopistossa, osaa hankkia siihen liittyvää lisätietoa, ja hänellä on valmiudet soveltaa tuota alaa koskevaa tietoa oman asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden sisällyttää opintoihin muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja käännöstieteen alaan kuuluvia syventävien opintojen kursseja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö