x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS07 Monikieliset projektit 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRMUSM8 Monikieliset projektit 2–10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua käytännön projektiin, joka syventää muilla opintojaksoilla saatuja tietoja ja taitoja.

Sisältö

Erilaisia käännös- tai muita projekteja ja todellisia toimeksiantoja esimerkiksi leksikografian ja terminologian, korpustutkimuksen tai lokalisoinnin alalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Projektista sovittava etukäteen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö