x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS04 Kääntäjän ja tulkin työelämätaidot 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työelämän käytäntöihin liittyviä ilmiöitä, osaa arvioida niihin liittyviä ongelmia ja tietää, mistä hankkia niihin liittyvää lisätietoa. Hän osaa myös arvioida omaa työtään suhteessa ympäröiviin työmarkkinoihin. Lisäksi opiskelija osaa välttää työelämän sudenkuopat, kuten oman työnsä ali- tai ylihinnoittelun, sekä suhtautua kriittisesti usein työelämästä esitettyyn ajatukseen, jonka mukaan järjestelmä on rakennettu niin, että vaihtoehtoja ei ole.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on valmistaa opiskelijoita työelämään tarjoamalla tietoa työelämän vaatimuksista ja käytännöistä monesta eri näkökulmasta. Kurssilla käsitellään muun muassa tekijänoikeuksia, yrittäjyyden erilaisia muotoja, yrityksen perustamista, yrittäjän toimintaa internetissä, verotusta, vakuutuksia, hinnoittelua, markkinointia, sopimuskysymyksiä ja edunvalvontaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu luennoille osallistumiseen sekä luentojen perusteella kirjoitettuun oppimispäiväkirjaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö