x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ammattimaisen kääntämisen perusvaatimukset.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta: Kääntäminen äidinkieleen (3 op) JA Tekstianalyysi(2 op) TAI Tulkkausharjoituksia studiossa (2 op).

Yleiskielisten esitelmien, esitteiden, artikkelien, viestien, uutisten ja haastattelujen kääntäminen käännöstehtävän mukaisesti. Käännöskommenttien laatiminen. Tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaidot. Tekstianalyysi. Venäjänkielisten haastattelujen, tiedotustilaisuuksien, puheiden ja muiden esitysten lyhytjaksoinen tulkkaus.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kääntäminen äidinkieleen  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstianalyysi  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kääntäminen äidinkieleen  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tulkkausharjoituksia studiossa  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana muodostuu osasuoritusten arvosanojen keskiarvosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö