x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS8 Kielihistoria, murteiden ja nimistöntutkimus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan pohjoismaisten kielten perus- ja aineopintojen suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
POHKS1A Kielihistoria 3 op
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää yhtäältä kielen ajallisen muuttumisen ja toisaalta kielen ajallisen jatkuvuuden sekä niiden vaikutukset nykykieleen
-tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen päävaiheet kantagermaanista nykyruotsiin
-kykenee lukemaan helpohkoja vanhoja tekstejä asianmukaisia apuvälineitä käyttäen
-ymmärtää käsitteet murre ja alueellinen variantti
-osaa paikantaa ruotsin kielen päämurrealueet ja tunnistaa keskeisimpiä murrepiirteitä
-tuntee pohjoismaisen nimistöntutkimuksen perusteet

Sisältö

Skandinaavisten kielten ja erityisesti ruotsin kielen historiallisen kehityksen päälinjat kantagermaanista nykyruotsiin, ruotsin murteet ja pohjoismainen nimistöntutkimus

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö