x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP3 Käännösviestintä ja kirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin eri vaiheet, toimijat ja roolit sekä ymmärtää ammattimaisen käännösviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa näitä pienimuotoisiin harjoitustehtäviin. Lisäksi opiskelija osaa tunnistaa englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen keskeisiä tyylipiirteitä ja tuottaa näitä tyylipiirteitä sisältävää tekstiä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan käännösprosessin eri vaiheisiin (esim. toimeksianto, lähtötekstin analyysi, kohderyhmän määrittely) sekä käännösprosessiin liittyviin toimijoihin ja rooleihin (esim. toimeksiantaja, kääntäjä, lukija). Opintojakson aikana tehdään muutamia käännösprosessiin johdattelevia harjoituksia ja käännösharjoituksia. Lisäksi opiskelijat tutustuvat englanninkielisen tieteellisen kirjoittamisen sana-, virke-, kappale- ja tekstitason keskeisiin ominaispiirteisiin ja tekevät aihepiiriin liittyviä harjoituksia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus käännösviestintään  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdatus käännösviestintään  Kirjallinen tentti  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

The book exam for Introduction to Translation is available only for students who lack sufficient Finnish language skills to complete the corresponding course, which is taught in Finnish.

Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö