x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENA2 Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
SLAFA8 Kielitaito 5 op
TAI
TRVEAK6 Kieliharjoittelu 1 op
JA
TRVEAK14 Kieliharjoitteluraportti 1–4 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää kieliopillisesti hyvää venäjän kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa

Sisältö

Suullisia ja kirjallisia harjoituksia Venäjän nyky-yhteiskuntaa käsittelevistä aiheista.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
venäjäksi

Osallistuminen integroituun kieliharjoitteluohjelmaan, muuhun vaihto-ohjelmaan TAI vähintään kuukauden kestävälle kielikurssille Venäjällä TAI vähintään kaksi kuukautta kestävä omaehtoinen oleskelu Venäjällä. Lisäksi vaaditaan kieliharjoittelusta kirjoitettu noin 5 sivun pituinen venäjänkielinen raportti TAI 15 sivun pituisen venäjänkielinen essee erikseen sovittavasta aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numerolla 1-5 integroidussa kieliharjoitteluohjelmassa suoritettaessa, muulloin Hyväksytty/hylätty

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö